Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf Deutsch

 

BLANKA SKEPPSLAG

Blanka skeppslag är en ideell förening, som äger samt sköter drift och underhåll av Blanka.

Under medeltiden seglade man i medvind, rodde ibland, la sig i lä och väntade vid motiga vindar.

Vi seglar Blanka med vår tids förutsättningar, i kortare och längre perioder under sommaren.  Se vidare under fliken AKTIVITETER!  

Styrelse:

Erik Fischer, ordförande samt skeppsansvarig           fischer.erik@telia.com

Therese Mauritz Amnehagen, kassör                           therese.mauritz@ericsson.com

Gustav Frost, sekreterare                                             gustav.fro@gmail.com  

Erik Imamura                                                               erik.imamura@gmail.com

Carin Björkegren

 Richard Söderberg                                                              

 Revisor Theo Fick                                                    

Revisor suppleant Lennart Lundblad

 

Blanka skeppslags stadgar