Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

    

Hösten 2021

Blanka ligger ännu tryggt förtöjd vid bryggan på Birka. Men ...     

Det är dags att avrusta och ta upp Blanka. Så reservera 16 och 17 oktober för lite fysiska aktiviteter i gott samarbete med vänner till en  mycket speciell båt.

k