Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

    

PÅ GÅNG

Planerade arbetsmöten 2021 på Medeltidsmuseet är inställda.

Hösten 2020:

Senarelagt årsmöte hölls onsdag den 30:e september i Klubbuset vid Båtklubben Färingarna, Båthamnsvägen 36, Stenhamra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k