Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

    

Våren 2021

Blanka är väl skyddad under sin presenning. Men snart startas vårarbetet. Man- och kvinnokraft är välkomna:

Arbete lördag - söndag 24 - 25 april

Sjösättning lördag - söndag 8 - 9 maj

Utrustning torsdag - fredag 13 - 14 maj

Tillsvidare är planen att förtöja Blanka på Birka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k